OGRE-Next  2.3
Object-Oriented Graphics Rendering Engine
Ogre::v1::VertexData Member List

This is the complete list of members for Ogre::v1::VertexData, including all inherited members.

_getHardwareBufferManager() constOgre::v1::VertexDatainline
AllocatedObject()Ogre::AllocatedObject< Alloc >inlineexplicit
allocateHardwareAnimationElements(ushort count, bool animateNormals)Ogre::v1::VertexData
clone(bool copyData=true, HardwareBufferManagerBase *mgr=0) constOgre::v1::VertexData
closeGapsInBindings()Ogre::v1::VertexData
convertPackedColour(VertexElementType srcType, VertexElementType destType)Ogre::v1::VertexData
HardwareAnimationDataList typedefOgre::v1::VertexData
hardwareShadowVolWBufferOgre::v1::VertexData
hwAnimationDataListOgre::v1::VertexData
hwAnimDataItemsUsedOgre::v1::VertexData
lockMultipleElements(ReadRequestsArray &requests, HardwareBuffer::LockOptions lockOptions)Ogre::v1::VertexData
mDeleteDclBindingOgre::v1::VertexData
operator delete(void *ptr)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator delete(void *ptr, void *)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator delete(void *ptr, const char *, int, const char *)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator delete[](void *ptr)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator delete[](void *ptr, const char *, int, const char *)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator new(size_t sz, const char *file, int line, const char *func)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator new(size_t sz)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator new(size_t sz, void *ptr)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator new[](size_t sz, const char *file, int line, const char *func)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
operator new[](size_t sz)Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
prepareForShadowVolume()Ogre::v1::VertexData
ReadRequestsArray typedefOgre::v1::VertexData
removeUnusedBuffers()Ogre::v1::VertexData
reorganiseBuffers(VertexDeclaration *newDeclaration, const BufferUsageList &bufferUsage, HardwareBufferManagerBase *mgr=0)Ogre::v1::VertexData
reorganiseBuffers(VertexDeclaration *newDeclaration, HardwareBufferManagerBase *mgr=0)Ogre::v1::VertexData
unlockMultipleElements(ReadRequestsArray &requests)Ogre::v1::VertexData
vertexBufferBindingOgre::v1::VertexData
vertexCountOgre::v1::VertexData
VertexData(HardwareBufferManagerBase *mgr)Ogre::v1::VertexData
VertexData(VertexDeclaration *dcl, VertexBufferBinding *bind)Ogre::v1::VertexData
vertexDeclarationOgre::v1::VertexData
vertexStartOgre::v1::VertexData
~AllocatedObject()Ogre::AllocatedObject< Alloc >inline
~VertexData()Ogre::v1::VertexData