OGRE  13.5
Object-Oriented Graphics Rendering Engine
Ogre::GLRenderToVertexBuffer Member List

This is the complete list of members for Ogre::GLRenderToVertexBuffer, including all inherited members.

getMaxVertexCount() constOgre::RenderToVertexBufferinline
getOperationType() constOgre::RenderToVertexBufferinline
getRenderOperation(RenderOperation &op) overrideOgre::GLRenderToVertexBuffervirtual
getRenderToBufferMaterial()Ogre::RenderToVertexBufferinline
getResetsEveryUpdate() constOgre::RenderToVertexBufferinline
getSourceRenderable() constOgre::RenderToVertexBufferinline
getVertexDeclaration()Ogre::RenderToVertexBuffer
GLRenderToVertexBuffer()Ogre::GLRenderToVertexBuffer
RenderToVertexBuffer()Ogre::RenderToVertexBuffer
reset()Ogre::RenderToVertexBufferinlinevirtual
setMaxVertexCount(unsigned int maxVertexCount)Ogre::RenderToVertexBufferinline
setOperationType(RenderOperation::OperationType operationType)Ogre::RenderToVertexBufferinline
setRenderToBufferMaterialName(const String &materialName)Ogre::RenderToVertexBuffer
setResetsEveryUpdate(bool resetsEveryUpdate)Ogre::RenderToVertexBufferinline
setSourceRenderable(Renderable *source)Ogre::RenderToVertexBufferinline
update(SceneManager *sceneMgr) overrideOgre::GLRenderToVertexBuffervirtual
~GLRenderToVertexBuffer()Ogre::GLRenderToVertexBuffervirtual
~RenderToVertexBuffer()Ogre::RenderToVertexBuffervirtual