OGRE  2.3
Object-Oriented Graphics Rendering Engine
OgreGL3PlusRenderTexture.h File Reference

Classes

class  Ogre::GL3PlusRenderTexture
 Base class for GL Render Textures. More...
 
class  Ogre::GL3PlusRTTManager
 Manager/factory for RenderTextures. More...
 
struct  Ogre::GL3PlusSurfaceDesc
 GL surface descriptor. More...
 

Namespaces

 Ogre
 
 Ogre::v1