OGRE  13.6
Object-Oriented Graphics Rendering Engine
Ogre::GLSLProgram Member List

This is the complete list of members for Ogre::GLSLProgram, including all inherited members.

activate(void)=0Ogre::GLSLProgramCommonpure virtual
bindFixedAttributes(GLuint program)Ogre::GLSLProgramstatic
getFixedAttributeIndex(VertexElementSemantic semantic, uint index)Ogre::GLSLProgramCommonstatic
getGLProgramHandle(void) constOgre::GLSLProgramCommoninline
getMicrocodeFromCache(uint32 id, GLuint programHandle)Ogre::GLSLProgramstatic
GLSLProgramCommon(const GLShaderList &shaders)Ogre::GLSLProgramCommonexplicit
isUsingShader(GLSLShaderCommon *shader) constOgre::GLSLProgramCommoninline
setTransformFeedbackVaryings(const std::vector< String > &nameStrings)Ogre::GLSLProgram
updateUniforms(GpuProgramParametersPtr params, uint16 mask, GpuProgramType fromProgType)=0Ogre::GLSLProgramCommonpure virtual
useTightAttributeLayout()Ogre::GLSLProgramCommonstatic
writeMicrocodeToCache(uint32 id, GLuint programHandle)Ogre::GLSLProgramstatic
~GLSLProgramCommon()Ogre::GLSLProgramCommoninlinevirtual