OGRE  14.2
Object-Oriented Graphics Rendering Engine
OgreSkeletonFileFormat.h File Reference

Namespaces

 Ogre
 

Enumerations

enum  Ogre::SkeletonChunkID {
  Ogre::SKELETON_HEADER = 0x1000 , Ogre::SKELETON_BLENDMODE = 0x1010 , Ogre::SKELETON_BONE = 0x2000 , Ogre::SKELETON_BONE_PARENT = 0x3000 ,
  Ogre::SKELETON_ANIMATION = 0x4000 , Ogre::SKELETON_ANIMATION_BASEINFO = 0x4010 , Ogre::SKELETON_ANIMATION_TRACK = 0x4100 , Ogre::SKELETON_ANIMATION_TRACK_KEYFRAME = 0x4110 ,
  Ogre::SKELETON_ANIMATION_LINK = 0x5000
}
 Definition of the OGRE .skeleton file format. More...