OGRE  1.12.12
Object-Oriented Graphics Rendering Engine
OgreString.h File Reference

Classes

class  Ogre::StringUtil
 Utility class for manipulating Strings. More...
 

Namespaces

 Ogre
 

Macros

#define OGRE_FORMAT_PRINTF(A, B)
 
#define stricmp   strcasecmp
 
#define strnicmp   strncasecmp
 

Typedefs

typedef ::std::hash< _StringBase > Ogre::_StringHash
 

Macro Definition Documentation

◆ stricmp

#define stricmp   strcasecmp

◆ strnicmp

#define strnicmp   strncasecmp

◆ OGRE_FORMAT_PRINTF

#define OGRE_FORMAT_PRINTF (   A,
 
)